กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ

ถ่ายเทอากาศ ควบคุมความร้อน

พร้อมออกแบบระบบปรับอากาศให้เหมาะสมลงตัวกับรูปแบบการทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศและความสุขในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

WHAT WE ARE GOOD FOR ?

Showcase

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานความภาคภูมิใจของเราด้านการบริหารจัดการอากาศภายในอาคารอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบ จำหน่าย ผลิต และติดตั้ง

Client Reference

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเรา