Business Overview

เมื่อองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

ในด้านการบริหารจัดการอากาศถูกนำมาประกอบเข้ากับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน ผสานเข้ากับฝีมือของทีมงานคุณภาพที่ผ่านคัดสรรมาเป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บริษัท วิงเพาเวอร์ จำกัด จะได้รับการตอบรับที่ดีจากเหล่าผู้ประกอบการให้เป็นผู้ดูแลระบบอากาศภายในโรงงาน สถานประกอบการ ตลอดจนอาคารดังเช่นในปัจจุบันนี้

โดยบริษัท วิงเพาเวอร์ จำกัด ดำเนินการธุรกิจในด้านการบริหารจัดการอากาศภายในอาคารอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จำหน่าย ผลิต และติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ตลอดจนการบำบัดอากาศ ให้แก่โรงงานและสถานประกอบการต่างๆมากมาย โดยบริษัทออกแบบระบบตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้โดยคำนึงถึงปัญหา ความต้องการของลูกค้า และการใช้งานของลูกค้าเป็นสำคัญเป็นสำคัญ เพื่อให้ระบบปรับอากาศของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กิจการของท่านดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่ต้องการ

นโยบายคุณภาพ

บริษัท วิงเพาเวอร์ จำกัด ผู้ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ… มุ่งมั่นในการมอบสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

                          1. นำมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื้อง เพื่อเสริมสร้างตงามพึงพอใจของลูกค้า ควบคุมคุณภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                              ตรงเวลา และตรงตามความต้องการของลูกค้า

                          2. สื่อสารนโยบายนี้ให้พนักงาน รวมถึงจัดหาภายนอก รับทราบ เข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการทำระบบการจัดการคุณภาพ และเปิดเผย

                              และเปิดเผยนโยบายนี้ต่อสาธารรชนและผู้เกี่ยวข้าง

                         3. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอรการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

                             และให้สอดคล้องตาม มาตรฐานสากล ISO 9001:2015

พันธกิจ

                                                                   1. มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม

                                                                   2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ระดับสากล

                                                                   3. เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านอากาศ

                                                                   4. มองหาโอกาสและช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

” มุ่งมั่น สร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพอากาศ เติมเต็มความต้องการลูกค้า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับสากล “

Step Forward

เพราะการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบบริหารจัดการอากาศของประเทศไทย คือเป้าหมายที่เรามุ่งหวัง บริษัท วิงเพาเวอร์ จำกัด ตลอดจนทีมงานและบุคลากรของเราทุกคนจึงมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการมอบการบริการทั้งในด้านการออกแบบบริหารจัดการอากาศ การคัดสรรสินค้าคุณภาพเพื่อการบริการที่ดีที่สุด พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าตลอดจนการบริการของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

Step Forward

เพราะการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบบริหารจัดการอากาศของประเทศไทย คือเป้าหมายที่เรามุ่งหวัง บริษัท วิงเพาเวอร์ จำกัด ตลอดจนทีมงานและบุคลากรของเราทุกคนจึงมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการมอบการบริการทั้งในด้านการออกแบบบริหารจัดการอากาศ การคัดสรรสินค้าคุณภาพเพื่อการบริการที่ดีที่สุด พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าตลอดจนการบริการของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

Client Reference

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเรา