บริการที่ครอบคลุม

ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ บริการที่ใสใจ กับความมุ่งมั่น และทุ่มเท คือ สิ่งที่ บริษัท วิงเพาเวอร์ จำกัด ตั้งใจมอบให้แก่ลูกค้าในทุกบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ

ให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ

ด้วยการเก็บข้อมูล ณ สถานที่จริง survey intention เพื่อรับรู้ถึงปัญหาพร้อมทำการวิเคราะห์ และเลือกสรรสินค้าซึ่งมีความเหมาะสมที่จะสามารถตอบโจทย์ของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่กำหนด

ตรวจสอบและควบคุมมาตราฐานสินค้า

ควบคุม พร้อมตรวจสอบการทำงานตลอดจนผลลัพธ์ของอุปกรณ์อย่างเข้มงวดโดยทีมผู้ออกแบบเครื่องจักร และทีมวิศวกรเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพถูกต้องได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ออกแบบสินค้าอย่างเหมาะสม

โดยทีมงานด้านวิศวกรรมผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านงานระบบอากาศภายในอาคารเป็นอย่างดี ออกแบบให้ลูกค้าได้เข้าใจระบบการทำงานของอากาศใหม่อันจะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านแบบ 3D

บริการติดตั้งโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ

ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ และความเข้าใจในระบบการทำงานของอุปกรณ์เป็นอย่างดี พร้อมมีการตรวจสอบและควบคุมการติดตั้งอย่างเข้มงวด

ผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้พร้อมตอบโจทย์ในทุกปัญหาด้านอากาศของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ผ่านการคำนวณค่าความเหมาะสมของลมและอากาศโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ และความชำนาญมาอย่างยาวนาน

บริการให้ข้อมูลทางเทคนิคการใช้งาน

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทจึงทำการอบรมการใช้งานเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าเมื่อส่งมอบงาน ก่อนจะมีการอบรมการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังจากลูกค้าได้ใช้งานแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน

บริการหลังการขาย

บริการ On site service ที่คอยดูแลลูกค้าหลังการขายหากสินค้ามีปัญหา สามารถมอบการบริการที่รวดเร็วภายใน 48 ชั่วโมงหลังการรับแจ้ง พร้อมบริการจัดหาอะไหล่สำรองในการซ่อมบำรุง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 088-218-1111