Wet Scrubber

ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ใช้น้ำหรือของเหลวสเปรย์ลงมาจากด้านบนสวนทางกลับทิศทางการไหลของอากาศจากด้านล่างขึ้นด้านบนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งดักจับฝุ่น กลิ่น และควัน เพราะมีราคาถูก บำรุงรักษาง่าย

Earnest consultations

Suitable product design

Manufactured and quality checked

Verify and control product standards

Installation service by professionals

Technical usage guidance services

After-sales service

Our Turnkey Solution

For More Information 088-218-1111