Business Overview

เมื่อองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

ในด้านการบริหารจัดการอากาศถูกนำมาประกอบเข้ากับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน ผสานเข้ากับฝีมือของทีมงานคุณภาพที่ผ่านคัดสรรมาเป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บริษัท วิงเพาเวอร์ จำกัด จะได้รับการตอบรับที่ดีจากเหล่าผู้ประกอบการให้เป็นผู้ดูแลระบบอากาศภายในโรงงาน สถานประกอบการ ตลอดจนอาคารดังเช่นในปัจจุบันนี้

โดยบริษัท วิงเพาเวอร์ จำกัด ดำเนินการธุรกิจในด้านการบริหารจัดการอากาศภายในอาคารอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จำหน่าย ผลิต และติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ตลอดจนการบำบัดอากาศ ให้แก่โรงงานและสถานประกอบการต่างๆมากมาย โดยบริษัทออกแบบระบบตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้โดยคำนึงถึงปัญหา ความต้องการของลูกค้า และการใช้งานของลูกค้าเป็นสำคัญเป็นสำคัญ เพื่อให้ระบบปรับอากาศของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กิจการของท่านดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่ต้องการ

Step Forward

เพราะการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบบริหารจัดการอากาศของประเทศไทย คือเป้าหมายที่เรามุ่งหวัง บริษัท วิงเพาเวอร์ จำกัด ตลอดจนทีมงานและบุคลากรของเราทุกคนจึงมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการมอบการบริการทั้งในด้านการออกแบบบริหารจัดการอากาศ การคัดสรรสินค้าคุณภาพเพื่อการบริการที่ดีที่สุด พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าตลอดจนการบริการของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

Step Forward

เพราะการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบบริหารจัดการอากาศของประเทศไทย คือเป้าหมายที่เรามุ่งหวัง บริษัท วิงเพาเวอร์ จำกัด ตลอดจนทีมงานและบุคลากรของเราทุกคนจึงมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการมอบการบริการทั้งในด้านการออกแบบบริหารจัดการอากาศ การคัดสรรสินค้าคุณภาพเพื่อการบริการที่ดีที่สุด พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าตลอดจนการบริการของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

Client Reference

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจเรา